VIDINIŲ LEKTORIŲ MOKYMAI TRAIN THE THE TRAINER


LEKTORIUS

Komunikacijos specialistas Andrius Ivanovas

 

MOKYMŲ TIKSLAS 

Suteikti savo sričių specialistams esmines žinias ir gebėjimus efektyviai vesti vidinius mokymus savo kompetencijų srityje
Mokymasis ir mokymas: paradigmos ir principai 

Trys esminės mokymų paradigmos: metodika, lektoriaus ir auditorijos funkcijų skirtumai paradigmoje. D. Kolb ir R. Miettinen empirinio mokymosi modeliai. Mokymo proceso rezultatų planavimas: žinios, įgūdžiai, kompetencijos. Mokymų ruošimo procesas. Medžiagos rinkimas, auditorijos poreikis. Mokymų strategija: pavadinimas, tikslas, uždaviniai.

Sukurti auditorijos personažą pagal Personų metodą. 
Smegenų šturmas trims mokymų medžiagos ruošimo kontekstams.

Parengti mokymų strategiją.

Mokymų dinamika: įžanga, eiga, pabaiga 

Dalyvių aktyvacija ir temos aktualizavimas mokymų pradžioje. Dažniausiai
naudojamos technikos įžangai, tipinės klaidos. Dėmesio dinamika mokymosi metu, esminiai principai, kaip didinti efektyvumą: daliniai apibendrinimai, dėmesio stiklinė, informacinis nardymas.    Aktyvių užduočių naudojimas: atvejo analizė, improvizacija, viktorina ir kt. Mokymų pabaiga: refleksijos funkcija ir prasmė mokymų metu, skirtingi refleksijos būdai.

Paruošti mokymų įžangą pagal konkretų metodą. Sukurti įtraukimo užduotį
konkrečiai teorinei medžiagai. Išbandyti skirtingus reflektavimo būdus.

Lektoriaus viešojo kalbėjimo įgūdžiai 

Lektorių personažai: skirtingi archetipai, jų santykiai ir vedimo stiliai. Savo
kalbėtojo personažo paieška. Charizmos sekos taikymas: balso dinamikos kitimas mokymų metu, taikymas prie skirtingų auditorijos tipažų. Skirtingų komunikacijos kanalų treniruotė: emocijos, kūno kalba, energijos centrai. Pasiruošimas ir išėjimas iš mokymų vedimo.
(šioje dalyje teorijos yra tiek, kiek reikia įvesti į patyrimą ir apibendrinti dalyvių patirtis)

Vaizdinių priemonių naudojimas mokymų kontekste 

Dėmesio valdymas ir paveikios prezentacijos. Efektyvių skaidrių kūrimas: 30 20 10 principas, 2s taisyklė, 5 dėmesio valdymo principai. Reikalavimai paveikslėliams, lentelėms, tekstams, animacijoms. Dažnai daromų klaidų pavyzdžiai, gerosios praktikos.

Vaizdinių istorijų kūrimas skaidrėse: animacijos esminiams dėmesio valdymo principams panaudoti. Reikės turėti savo kompiuterius su PowerPoint programine įranga.

Mokymų vedimas ir grįžtamasis ryšys 

Dalyvių paruošti mokymai. Vedimas, grįžtamasis ryšys.
Mokymų medžiagos ruošimo kontekstams. Mokymų strategijos rengimas.Suprasti ir gebėti pasirinkti skirtingus mokymo metodus

 

Žinoti gerąsias praktikas, kaip pasiruošti mokymams

 

Gebėti pritaikyti skirtingus įtraukimo būdus dėmesiui išlaikyti

 

Naudotis skirtingomis praktikomis, kurias galės taikyti savo mokymų metu

 

Perprasti skaidrių naudojimo mokymų metu ypatybes, kokybės reikalavimus

 

Susipažinti su skirtingais refleksijos metodais

 

Atpažinti dažnai pasitaikančias klaidas ir gerąsias praktikas mokymų vedime


Susisiekti
Kalbėkime laisvai, įdomiai, užtikrintai!
Cart

View cart