VIEŠOJO KALBĖJIMO MOKYMAI IR ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS - Retorika.lt

VIEŠOJO KALBĖJIMO MOKYMAI IR ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS


LEKTORIAI

Aktorius Vytautas Kontrimas, komunikacijos specialistas Andrius Ivanovas, aktorė Asta Stankūnaitė, aktorė Adrija Čepaitė- Palšauskienė, psichologas Gintautas Katulis, balso valdymo specialistė Jekaterina Fiodorova

 

MOKYMŲ TIKSLAS 

Suteikti viešojo kalbėjimo žinias ir tvirtus įgūdžius įtaigiai ir užtikrintai ir laisvai kalbėti prieš auditorijąLektorius Andrius Ivanovas

Geros kalbos rengimo žingsniai.  4K taisyklė kalbos kontekstui įsivertinti. Kalbų kūrimo principai. Konteksto įtaka kalbos suvokimui, auditorijų tipai, kalbos kūrimo procesas. Esminiai žingsniai kuriant paveikius pristatymus. 

Kalbos struktūra ir tikslinė auditorija. Kaip pritaikyti kalbą konkrečiam klausytojui?  Kalbos tikslai: asmeninis ir pagrindinis. Esminė žinia. Susipažinsime su technikomis, įgalinančiomis kurti efektyvias įžangas, vystymą ir pabaigą. 

Vertės kūrimas kalboje. Principai ir technikos, didinančios auditorijos įsitraukimą, skatinančios auditoriją veikti ir didinančios kalbos išliekamąją vertę. 

Meistriškas vaizdinių priemonių naudojimas kalboje. Kaip valdomas klausytojo dėmesys vaizdinėmis priemonėmis, kaip jo neprarasti. Prasti ir geri skaidrių pavyzdžiai. Tobulinimo pavyzdžiai, taikant išmoktas taisykles.

Praktinės dirbtuvės.

Įtraukiančios istorijos: principai ir scenarijai. 

Įtraukiančių istorijų dirbtuvės. Pasakojimo meistrystė.

 

Lektorė Adrija Čepaitė-Palšauskienė

Kaip kurti santykį su auditorija.

Kokia turi būti vidinė pozicija.

Ką išduoda kūno kalba ir mimika.

Kodėl yra svarbi asmeninė leksika.

Kalbos turinys ir forma.

Kuo skiriasi idėja ir žinutė.

Koks yra pradžios ir pabaigos efektas;

Kuo svarbi repeticija;

Praktiniai užsiėmimai ir atvejų analizė;

Filmavimas, lektorės individualus grįžtamasis ryšys kiekvienam dalyviui.

 

Lektorius Gintautas Katulis 

Viešojo kalbėjimo psichologija.

Mokomės iš patirties. Santykio reikšmė viešąjame kalbėjime.

 

Lektorė Asta Stankūnaitė, Jekaterina Fiodorova 

Balso valdymas.

Balsas, kvėpavimas, įtampų paleidimas ir artikuliacinė praktika. 

Kalbos įtaiga, veiksminga žinutė, minties logika. Praktika.

Kalbos balsas. Balso galia ir amplua. 

Kalbos įtaiga. Veiksminga žinutė. 

 

Lektorius Vytautas Kontrimas

Kūno kalba. 

Aktorinio meistriškumo technikos. 

Pusiausvyros taisyklės bendravime.

Praktinės užduotys. Patarimai kiekvienam dalyviui asmeniškai. 

Video treniruotės ir individualus grįžtamasis ryšys.

Baigiamieji mokymų dalyvių prisistatymai aktualia darbo ar veiklos tema, jų  aptarimas. 

Lektoriaus individualus grįžtamasis ryšys kiekvienam dalyviui. 

Dalyviai pranešėją vertina anketuojant.

Daiktai ir metaforos – įrankiai sudėtingiems dalykams paaiškinti. 

Sudėtingi dalykai – visiems suprantamai. Patarimai asmeniškai.

Vieša kalba nuotoliniu būdu. Praktika.

Dalyvių finaliniai pristatymai. Filmavimas. Grįžtamasis ryšys. 
SUSISIEKTI


Kalbėkime laisvai, įdomiai, užtikrintai!
Cart

View cart